اطلاعات پرداخت

اطلاعات پرداخت دکترپلتفرم

کلیه حساب‌ها به نام شرکت هشت الماس امرتات می‌باشد. دکترپلتفرم برروی پروتکل امن https با بالاترین استانداردهای امنیتی بین‌المللی مدیریت می‌شود.

ما بیش از پنج سال  در سرویس های مختلفی برای خود و مشتریانمان از پرداخت امن زرین‌پال استفاده کرده‌ایم. برای اطمینان روی لوگو مقابل کلیک کنید.

dp-bmw

بانک ملت

شماره کارت

6104-3373-2964-8362

شماره حساب ملت

9406836281

شماره شبا ملت

IR02-0120-0000-0000-9406-8362-81

حساب صادرات دکترپلتفرم

بانک صادرات

شماره کارت

6037-6919-9047-3035

شماره حساب صادرات

0116118562008

شماره شبا صادرات

IR72-0190-0000-0011-6118-5620-08

در صورت واریز کارت به کارت می‌توانید در ساعات اداری با شماره 09901900420 یا 02191035751 داخلی 2 تماس حاصل فرمائید