اطلاعات پرداخت

اطلاعات پرداخت دکترپلتفرم

کلیه حساب‌ها به نام آقای امین خزاعی می‌باشد. دکترپلتفرم برروی پروتکل امن https با بالاترین استانداردهای امنیتی بین‌المللی و مطابق با قوانین بانکی ایران مدیریت می‌شود.

ما بیش از چهار سال  در سرویس های مختلفی برای خود و مشتریانمان از پرداخت امن زرین‌پال استفاده کرده‌ایم. برای اطمینان روی لوگو مقابل کلیک کنید.

حساب کشاورزی دکترپلتفرم

بانک کشاورزی

شماره کارت

6037-7015-3505-5872

شماره حساب کشاورزی

654-145-817

شماره شبا کشاورزی

IR-4301-6000-0000-0006-5414-5817

حساب صادرات دکترپلتفرم

بانک صادرات

شماره کارت

6037-6916-6860-6148

شماره حساب صادرات

020-980-305-9008

شماره شبا صادرات

IR-7901-9000-0000-2098-0305-9008

حساب ملت دکترپلتفرم

بانک ملت

شماره کارت

6104-3378-2410-0166

شماره حساب ملت

476-690-4719

شماره شبا ملت

IR-4901-2002-0000-0047-6690-4719

حساب انصار دکترپلتفرم

بانک انصار

شماره کارت

6273-8111-4725-0960

شماره حساب انصار

421-340-729-613-91

شماره شبا انصار

IR-2806-3042-1304-0072-9613-9001

در صورت واریز کارت به کارت میتوانید در ساعات اداری با دفتر دکترپلتفرم 02175038003 تماس بگیرید.

اینجا برای ما فرم پر کنید تا سریعاً با شما تماس بگیریم

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره رایگان نام و موبایل خود را ارسال کنید تا با شما تماس بگیریم